Kjøpsvilkår

Det er Motivaction AS som arrangerer og selger billetter til Miss Norway-finalen. Arrangementet er et lukket arrangement, for finalistenes familie, venner og samarbeidspartnere. Derfor ber vi deg om å angi hvilken finalist du har tilknytning til, ved kjøp. Det er ingen begrensning på antall billetter per person, og det er kun betalers navn som står på billetten. Billetter kan ikke videreselges til utenforstående.

Betaling

Betaling skjer gjennom Vipps. Våre websider er beskyttet gjennom SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Dette betyr at dine person- og kontoopplysninger er kryptert, slik at ingen skal kunne misbruke dem.

Levering

Bekreftelse på innbetaling blir sendt per e-post, og fungerer som billett. Utskrift av denne eller fremvisning av e-post på håndholdt enhet er gyldig billett. Dersom betaler eller noen av betalers gjester ikke har med billett, vil det normalt kunne holde å oppgi betalers navn ved døren. Vaktpersonalet vil kunne be om å se legitimasjon.

Avlyst eller flyttet arrangement

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte arrangementet til annen dato. Billetter til flyttet arrangement er fremdeles gyldige, og vil kunne brukes til ny dato. Vi vil normalt ikke avlyse arrangementet, men vil finne ny dato. Dersom arrangementet avlyses refunderes kjøpet, medmindre avlysningen skjer som følge av force majeure, altså forhold som ligger utenfor vår eller vårt arrangementsteds kontroll. Eksempler på slike er krig, terror, opprør, naturkatastrofer, streik og lock-out, ran og innbrudd. Ved avlysning vil arrangør sende ut informasjon om dette til den e-posten som er registrert på betaler. Krav om tilbakebetaling må fremlegges til arrangør innen frist som oppgis i denne utsendelsen.

Reklamasjon og konfliktløsning

Det er ikke angrerett eller bytterett på kjøp av billetter. Vær derfor oppmerksom på antall billetter og totalpris ved utsjekk når du bestiller. Vi forbeholder oss retten til å endre programmet, starttid, sluttid, innhold, bevertning eller lokasjon. Dette gir ikke rett til refusjon/angrerett.

Dersom du oppdager at det er noe ved kjøpet som ikke stemmer ber vi deg om å kontakte oss, og vi vil gjøre vårt beste for å klargjøre situasjonen og hjelpe deg. E-post: mail@missnorway.org (inkluder navn og ordrenr. i e-posten). Dersom dine behov eller krav ikke kan imøteses av oss, vil du kunne fremlegge en klage til Forbrukerrådet.

Vi ser frem til å møte deg på Miss Norway-finalen i år, og håper å kunne gi deg en god opplevelse.

Med vennlig hilsen
Miss Norway / Motivaction AS
Org. nr. 874 899 682